2009

Sep

17

Av Rolf

FileMaker är expert på sökning. Alla fält som är lagrade i databasen kan bli sökbara och FileMaker indexerar fält efter behov. Det är t.o.m. så att FileMaker indexerar alla ord i ett fält, dvs. du kan söka efter alla ord i ett fält oavsett om det står först, i mitten eller sist.

Det är ofta helt fantastiskt och gör att man hittar väldigt mycket. Ibland för mycket. 

Om du t.ex. vill söka i ett fält som innehåller företag och hitta alla som börjar med bokstaven ”A” kan du inte bara söka efter ”A” i fältet. Då hittar du inte bara ”Adams Rör” utan även ”Mallverkstan AB” eftersom ordet ”AB” börjar med ett ”A”.

FileMaker har ett kommando för att söka efter hela fältinnehållet, du anger ”==” före det du söker efter. Söker du efter ”==Adams Rör” hittar du alla poster med exakt ”Adams Rör” som företagsnamn, alltså inte ”Adams Rör AB” eller liknande.

Kombinerar du sökning i hela fältet (==) med jokertecknet ”*” får du precis vad du behöver.

Söker du efter ”==A*” hittar du alla poster där företagets namn börjar på ”A”, alltså t.ex. ”Adams Rör” men inte ”Mallverkstan AB”. Sökningen ”==A” betyder att FileMaker ska söka efter alla poster där fältet är just exakt lika med ”A”. Med jokertecknet ”*” efter söker FileMaker alla som är exakt lika med ”A” men följt av noll eller flera tecken.

På samma sätt kan du söka i postnummer som är lagrade i textfält. Söker du efter ”2” för att hitta alla postnummmer som börjar med ”2” kommer du även att hitta ”111 20”, eftersom ordet ”20” börjar med en tvåa. Sök alltså istället efter ”==2*” och du får precis det du vill.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.