2015

Nov

02

Av Rolf

Det är inte ovanligt att det finns fält för epostadress i din databas. Men det är inte helt enkelt att söka efter en epostadress eftersom tecknet ”@” inte indexeras. Det finns flera sätt att söka.

Skriver du in epostadressen info@mallverkstan.se i ett vanligt textfält och väljer att visa vilka ord som du kan söka efter visar FileMaker orden ”info” och ”mallverkstan.se”.

EpostSokIndex

Du ser vilka ord som är indexerade för ett fält genom att klicka i fältet och välja kommandot Från index i menyn Sätt in. Markerar du kryssrutan Visa ord separat nedtill till vänster i dialogrutan visar FileMaker en lista med alla ord i fältet. Ord som är indexerade söker FileMaker snabbt efter.

  • Sök efter ordet info eller mallverkstan.se i fältet för epostadress. Poster med epostadressen info@mallverkstan.se kommer att hittas eftersom fältet innehåller något av orden.
  • Sök efter ==info@mallverkstan.se i fältet för epostadress. Symbolen == betyder att fältet måste innehålla exakt det som står efter, och inget annat. Du kan inte söka på början av ord med denna variant.
  • Sök efter ”info@mallverkstan.se” i fältet för epostadress. Skriver du citationstecken före och efter sökbegreppet söker FileMaker efter allt inom citationstecken som om det vore ett ord. Högerklickar du i fältet och väljer kommandot Sök efter matchande poster (mycket användbart kommando!) så är det som om det är citationstecken före och efter i sökningen.
  • Sök efter info\@mallverkstan.se. Ett bakåtsnedstreck före @ gör att FlleMaker söker efter @-tecknet.

Alla varianterna kräver att användaren anstränger sig lite, det är inte ”bara” att söka.

Den finns dock en enklare variant: byt språk för fältet med epostadress till Unicode. Du väljer språk genom att markera fältet i dialogrutan Hantera databas och klicka på knappen Tillval. Språkvalet finns under fliken Lagring och menyn Standardspråk. Du behöver inte ha samma språk för alla fält i databasen.

EpostSokUnicode

Väljer du Unicode som språk för fältet delas inte epostadressen upp i 2 ord, hela innehållet indexeras och du kan söka precis som i vilket annat fält som helst, både hela ordet och början av ordet.

Nackdelen är att sökningen skiljer på stora och små bokstäver, det gäller att epostadressen alltid är inmatad med t.ex. små bokstäver.  Det löses dock enkelt med en automatisk beräkning för fältet med epostadressen, Lower (Egenvärde), som automatiskt ser till att epostadressen alltid blir inskriven med gemener (vilket dessutom ger bieffekten att alla epostadresser blir inskrivna på ett enhetligt sätt). Tänk på att ta bort krysset för Ersätt inte befintligt värde, annars kan du aldrig söka efter en uppdaterad epostadress. Den automatiska beräkningen utförs då alltid när du ändrar fältets innehåll.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.