2006

Jun

12

Av Rolf

Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor.

Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet med manussteget Visa/Göm Statusområde [”Göm”] i startmanuset för registret. Problemet är att du då inte kan bläddra, söka och sortera utan måste göra egna knappar för det. Sök-knappen gör du enkelt genom manussteget Sök. FileMaker går då till sökläget och väntar på att användaren ska ange sökbegreppen. Det behövs en knapp som utför sökningen och en knapp om användaren vill avbryta och gå tillbaka utan att söka. Dessa båda knappar vill man inte visa såvida inte användaren är i sökläge.  

Knepet är att placera de båda knapparna i en portal som visar en relation som är ”omöjlig”, dvs. aldrig visar något i bearbetningsläge. Om relationen går till samma tabell eller till en annan tabell väljer du själv, huvudsaken är att den aldrig kommer att visa några poster. Välj att visa en rad i portalen och placera knapparna där. Finessen är att portalraden och därmed knapparna visas i sökläge, och endast i sökläge. Sätt portalens kant till 0 punkterns tjocklek så kommer den inte att synas för användaren.

Du kan använda samma metod i ”vanliga” FileMaker för att t.ex. uppmärksamma användaren på att man befinner sig i sökläge, eller för att kunna använda knappar även för att söka.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.