2008

Mar

31

Av Rolf

FileMaker-databaser finns allt oftare utdelade med FileMaker Server (antingen lokalt i ditt nätverk eller på web-hotell på internet) och det kan ibland vara besvärligt att först välja Fjärröppna, sedan leta upp servern och till sist dubbelklicka på databasen. 

Det finns ett betydligt enklare sätt! Gör en genväg och placera den på skrivbordet, dubbelklicka på genvägen för att öppna databasen och låt din dator leta upp server och fil. En variant (som ”alltid” fungerat) är att skapa en FileMaker-databas lokalt på din dator som har som enda uppgift att, med hjälp av startmanus, öppna databasen på servern. Det allra enklaste sättet är dock att utnyttja fmp7-protokollet, dvs. FileMakers motsvarighet till http.

Skriver du t.ex. in ”fmp7://filemaker.server.se/databas” som adress i din web-läsare öppnas med automatik databasen ”databas.fp7” som finns på servern med namnet ”filemaker.server.se” i ditt exemplar av FileMaker Pro. Finns det lösenord får du ange det. (Databas och sökväg finns inte, det är bara ett exempel. Byt ut servernamn och databasnamn mot din egen databas.)

På Windows-datorer kan du välja att skapa en ny genväg (högerklicka, Nytt->Genväg) och skriva in platsen ”fmp7://filemaker.server.se/databas” (byt ut mot din server och din databas).

För Mac-användare finns t.ex. möjlighet att dra bokmärken från Safari till skrivbordet.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.