2006

Jan

05

Av Rolf

I Windows finns VBScript och i Mac OS X finns AppleScript. Båda metoderna används för att automatisera andra program, t.ex. FileMaker Pro. Ett sätt att effektivt automatisera uppgifter är att starta ett manus i FileMaker. Gemensamt för de båda metoderna är att de måste köras på en dator med FileMaker-klient installerad.

I Windows används programspråket VBScript (du kan också använda Javascript, det ser nästan likadant ut). Dessa startar du från kommandoraden, med dubbelklick i Utforskaren eller med schemaläggaren. Eller varför inte inifrån FileMaker? 

En liten programsnutt som startar manuset ”Manus” i registret ”Test.fp7” ser ut så här (skriv in det i vilket ordbehandlingsprogram som helst som kan spara textfiler, t.ex. Anteckningar):

Set fmApp = CreateObject("FMPro.Application")
fmApp.Visible = True    
Set fmDocs = fmApp.Documents
For Each fmDoc In fmDocs
   If InStr(LCase(fmDoc.fullname), LCase("Test.fp7")) > 0 Then
      fmDoc.dofmscript ("Manus")
   End If
Next

Spara textfilen med filtypen ”.vbs”.

Motsvarande ser ut så här i AppleScript (som du gör i Manusredigeraren):

tell application "FileMaker Pro"
   do script "Manus"
end tell
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.