2009

May

14

Av Rolf

FileMaker kan göra ganska bra utskrifter nuförtiden och ibland kan man vilja sätta ihop dem med sidor från andra program, t.ex. i PDF-dokument eller i trycksaker. Ett problem är sidnumreringen, där FileMaker alltid vill börja på sidan 1. Vill man ha några sidor före i PDF-dokumentet eller trycksaken blir numreringen fel, man vill att FileMaker-utskriften ska börja på ett högre sidnummer, t.ex. 3. 

I FileMaker finns ingen omedelbar inställning för första sidnumret, men självklart går det att göra med en beräkning och funktionen Get (Sidnummer) som returnerar sidnumret för aktuell sida.

Skapa ett numeriskt variabelfält, t.ex. kallat gFörstaSidnummer, där du anger vilket sidnummer utskriften ska börja på. Eftersom det är ett variabelfält (global lagring) får fältet samma värde för alla poster.

Skapa sedan ett beräkningsfält, t.ex. kallat Sidnr, med beräkningsfunktionen:

Get ( Sidnummer ) + gFörstaSidnummer - 1

Beräkningsresultatet måste vara olagrat så klicka på knappen Tillval för index nedtill till höger i dialgrutan för beräkningsformeln och fyll i kryssrutan ”Lagra inte beräkningsresultatet”.

CropperCapture[4]

Placera sedan fältet Sidnr i t.ex. sidfoten eller sidhuvudet på layouten och skriv ut. FileMaker numrerar sidorna med början på det sidnummer du vill.

Funktionen Get (Sidnummer) kan du också använda för att ta reda på nur många sidor som ska skrivas. Det kan du läsa mer om här.

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.