2006

Sep

04

Av Rolf

Repeterade fält är ett kärt och återkommande ämne. I mitt tycke används det alltför sällan. Till och med jag använder det ganska sällan nuförtiden, men upphör aldrig att fascineras över vad man kan åstadkomma. Numera är det fullt möjligt att summera repetitioner över flera poster var för sig, ett litet men ack så betydelsefullt framsteg.

För mer än 10 år sedan gjorde jag ett tidrapportssystem där arbetad tid summerades och presenterades i ett repeterat fält, en repetition för varje dag i en månad, en post för varje person. Detta görs med länkdata och fungerar fortfarande efter 10 år utan problem.

Dock har kunden alltid önskat att summera tidrapporterna för respektive person (som finns i en post per person) per dag, dvs. direkt se hur många timmar som arbetats en viss dag för samtlig personal för en hel månad. Detta har varit besvärligt tidigare, men nu är det jättelätt!

Så här gör du: Definiera ett nytt fält av typen Statistik och definiera det som summan av det repeterade fältet. Längst ner i dialogrutan finns alternativen Summera repetitioner Tillsammans eller Individuellt. Markera Individuellt och klicka OK. Klart!

Statistikfältet summerar nu arbetstiden för varje dag för sig, ett oerhört lyft (bland många) i den mindre uppdatering vi gjorde till kunden för några veckor sedan i samband med uppdatering från version 6 till 8.5.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.