2009

Oct

07

Av Rolf

Idag visade jag ett webinar hur man tar med sig FileMaker-databaser till en mobiltelefon med hjälp av programmetFMTouch. FMTouch finns för både iPhone och Blackberry. Du kan se webinariet på nytt hos FileMaker (där finns också fler webinars att titta på) eller här.

Del 1:

Del 2:

Kommentarer

2010-02-15 Kent Meissner

Mycket intressant lösning för vår centrala resursgrupp i kommunen!

Här skulle gruppmedlemmarna kunna anteckna i sin iPhone efter uppdrag på kommunens skolor för att därefter överföra anteckningarna till FileMaker-servern. Då de återvänt till sitt kontor har de uppgifterna i sin dator istället för att skriva in samtliga uppdrag på en gång.

Dessutom finns uppgifterna i FileMaker för samarbetande gruppmedlemmar.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.