Av 2011-04-21

FileMaker har gett alla FileMaker-användare en trevlig påskpresent! En ny version av FileMaker Go för iPhone, iPad ochiPod Touch har släppts på AppStore och är en gratis uppdatering för de som redan köpt appen. Den är väl värd att ladda ner! 

Av 2011-01-31

När kom första FileMaker-versionen? Vad har FileMaker gemensamt med PowerPoint? Vem utvecklade första versionen? Vilka var konkurrenterna? Vad hette företaget som utvecklade FileMaker innan det blev FileMaker Inc.? 

Av 2011-01-14

För att förenkla inmatning av värden finns det en funktion i FileMaker som föreslår de befintliga värdena som finns i fältet i andra poster i databasen. Denna funktion är snarlik den som finns i Excel, OpenOffice m.fl. 

Av 2010-10-08

Ibland vill man ändra utseende på flikobjektet, t.ex. bakgrundsfärg, och kanske flera flikar på en gång. Det är inte helt självklart att det går att markera flera flikar samtidigt. 

Av 2010-09-24

FileMaker Go för iPhone/iPad har oanade möjligheter och utvecklare världen över försöker kombinera olika tekniker för att hitta smarta och användbara lösningar. En sådan är möjligheten att skriva signatur direkt i FileMaker på en iPhone eller iPad.