Av 2015-08-31

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från sommarens frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2014-12-30

Den senaste månaden har det som vanligt kommit en hel del frågor om FileMaker och FileMaker Server. Här kommer några av de vanligaste svaren. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2012-10-01

Det finns ett bra stöd för olika behörighetsnivåer i FileMaker. Det går att förhindra att användare kommer till vissa layouter, endast kan se eller ändra vissa fält, inte kan radera eller lägga till poster mm. En funktion som erfterfrågas en del är möjligheten att endast ändra ”sina egna” poster. 

Av 2009-05-11

Manus-triggers i FileMaker Pro 10 är bra till mycket, t.ex. att enkelt kunna skydda, eller spärra, fält beroende på innehåll i annat fält. Tänk att du har en kryssruta, är den ifylld ska du inte kunna ändra i ett annat fält. Är den inte ifylld ska du kunna ändra som vilket annat fält som helst. 

Av 2009-05-07

Om du ansluter dig till en FileMaker Server för att öppna FileMaker-databaser kan du i normal-läge se alla de databaser som finns tillgängliga på servern. Det är inte alltid så bra, man vill kanske inte att alla ska kunna se vilka databaser som finns och kanske försöka öppna dem. Det går att begränsa den lista… Read more »