Av 2008-03-07

Telefonnummer skrivs alltid med en viss finess, siffror grupperas efter ett givet mönster. Det är olika grupperingar beroende på hur många siffror ett telefonnummer har, t.ex. 046-23 52 50 om numret efter riktnumret har 6 siffror, 046-222 00 00 om det är 7 siffror (numret går till Lunds Universitet). 

Av 2008-02-02

Det finns en liten, men ytterst användbar funktion, i manus som du gör med ScriptMaker. Ett manus kan returnera ett värde vilket man oftast inte har någon nytta av, men för några dagar sedan visade sig denna funktion förenkla betydligt. 

Av 2008-01-30

En funktion som efterfrågats ända sedan FileMakers begynnelse är att spara externa filer med olika filnamn. Det finns ett antal plugins som löser problemet, men funktionen finns äntligen inbyggd i FileMaker sen version 8. 

Av 2007-12-27

Säkert har du sett websidor, widgets, dashbords, gadgets (och allt vad det nu heter) som visar väderleken. Ofta hämtas uppgifterna från en amerikansk källa och hur de vet hur vädret är utanför mitt fönster har jag ännu inte förstått. Dock är det nästan lika bra som en egen termometer eller väderstation. Länge har jag tyckt… Read more »

Av 2007-11-29

Vill du logga ändringar gjorda i ett eller flera fält? Med uppgift om vem som gjort ändringen och det nya värdet? Det finns en enkel lösning på problemet. Antag att du har ett fält innehållande datum, du vill logga alla ändringar i fältet med uppgift om vem som gjort ändringen och när. Jag kallar fältet… Read more »