Av 2007-11-29

Vill du logga ändringar gjorda i ett eller flera fält? Med uppgift om vem som gjort ändringen och det nya värdet? Det finns en enkel lösning på problemet. Antag att du har ett fält innehållande datum, du vill logga alla ändringar i fältet med uppgift om vem som gjort ändringen och när. Jag kallar fältet… Read more »

Av 2007-10-31

Antag att du vill välja ut ett slumpmässigt antal poster från ditt FileMaker-register. Det kan t.ex. vara tusentals kunder där du vill att 25% av dem ska få ett specialerbjudande, eller hundratals anmälningar till en tävling där de fem första vinner. 

Av 2007-07-04

Förr i världen, och även nuförtiden i vissa sammanhang är det viktigt att avrunda till jämna tal. Ta till exempel talet 2,5: FileMaker avrundar normalt uppåt till 3 om man använder funktionen Round och vill ha 0 decimaler. I vissa sammanhang vill man istället avrunda till närmast jämna tal, i det här fallet 2. På… Read more »

Av 2007-04-28

Med egna funktioner kan man göra loopar, t.ex. söka genom ett textfält och ersätta två eller flera mellanslag med ett enda, fyra eller fler mellanslag med tab-tecken. Jag ska visa hur man enkelt byter ut två eller fler punkter till ett tab-tecken (eller annat valfritt tecken, jag använder ofta liknande beräkningar för att t.ex. sätta… Read more »

Av 2007-02-13

Ännu tvistar de lärde om nya FileMaker-lösningar ska finnas i en databas, eller delas upp i två: en för layouter och manus samt en för data. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vi har valt att göra våra standardtillämpningar med två databaser för att ”enkelt” kunna byta ut layouter och manus utan att… Read more »