Av 2014-11-10

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren den senaste månaden. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2014-07-09

Funktionen Villkorlig utformning låter dig bestämma bakgrundsfärg och/eller stil på ett textobjekt beroende på dess innehåll. T.ex. om fältet har ett värde större än 100 kan det visas med fet stil, mindre än 5 med röd bakgrundsfärg osv.

Av 2014-04-30

FileMaker sparar normalt beräkningsresultat för att det ska kunna indexeras och inte behöva räknas om vid varje tillfälle det används. Ett beräkningsresultat räknas bara om i de fall något fält i beräkningen ändrar innehåll. Ibland är det inte tillräckligt!

Av 2013-05-07

Kopiera och klistra är en helt oumbärlig funktion. Ofta kopieras det från Word-dokument, webben eller något annat ställe där text är utformad på något sätt. Det kan vara fet eller kursiv stil, färg, varierande storlek och typsnitt. Utformningen är inte intressant när man klistrar in det i en FileMaker-databas. Ändå följer den med.

Av 2013-03-26

Vem av dina kontakter fyller år nästa gång? Vilket avtal går ut nämast i tiden? Det kan FileMaker förstås svara på.