Av 2012-12-21

Det finns tillfällen då man behöver välja en fil med FileMaker för att t.ex. importera samma fil flera gånger i olika tabeller, bifoga ett e-postmeddelande, förhindra att användaren väljer filformat vid export eller import osv. Med andra ord finns det många skäl att välja en fil att arbeta vidare med. Och det behövs ingen plugin,… Read more »

Av 2012-10-17

En av nyheterna i FileMaker 12 är möjligheten att göra beräkningar med SQL-kommando. Med hjälp av den nya funktionen ExecuteSQL kan man ta fram värden som det tidigare behövdes flera beräknings- och statistikfält för att göra. 

Av 2012-06-10

Varje plats i världen har en koordinat som anges med longitud och latitud. Du kan läsa mer om koordinatsystemet t.ex. på Wikipedia. Det går att omvandla en adress till en koordinat med t.ex. Google, använder du FileMaker finns det en färdig byggsten som hjälper dig med konverteringen. 

Av 2011-08-22

Det finns två sätt att sätta in bilder i FileMaker. Antingen sparar du hela bilden i databasen eller bara en länk till bilden. Att spara hela bilder i databasen kan göra att databasen sväller ganska snabbt. Å andra sidan får man problem om man länkar in bilder och t.ex. byter namn på någon av mapparna… Read more »

Av 2011-05-04

Vi har fått en del frågor om hur man beräknar ålder på en person om man har personnumret. Det gäller först att göra om personnumret till ett FileMaker-datum.