Av 2013-02-22

Det finns en funktion i FileMaker som är något av en universal-funktion, funktionen List. Nåja, den löser väl inte alla problem men fler än vad man först tror.

Av 2013-02-15

Jag har den senaste tiden arbetat en hel del med adresser på privatpersoner. Adresser kommer från externa leverantörer i olika format, ofta med efternamn före förnamn i samma fält. Endast versaler förekommer också. Vill man få alla namn och adresser med samma utseende får man göra några beräkningsfält. 

Av 2013-01-18

Jag har gjort en del C/C++-program och alltid haft mycket svårt med textberäkningar som att hämta delar av texter. I FileMaker är allt mycket enklare 🙂 I och med att FileMaker kan hantera stora textmassor är det viktigt med bra funktioner. Det finns förstås några inbyggda, men jag tänkte tipsa om en som jag använder… Read more »

Av 2012-12-21

Det finns tillfällen då man behöver välja en fil med FileMaker för att t.ex. importera samma fil flera gånger i olika tabeller, bifoga ett e-postmeddelande, förhindra att användaren väljer filformat vid export eller import osv. Med andra ord finns det många skäl att välja en fil att arbeta vidare med. Och det behövs ingen plugin,… Read more »

Av 2012-10-17

En av nyheterna i FileMaker 12 är möjligheten att göra beräkningar med SQL-kommando. Med hjälp av den nya funktionen ExecuteSQL kan man ta fram värden som det tidigare behövdes flera beräknings- och statistikfält för att göra.