Av 2010-05-14

Jag har tidigare skrivit om hur man kan samla in valutakurser, att importera dem och att automatisera importen på servern. Med FileMaker 11 är det enkelt att göra ett linjediagram som visar valutakursutvecklingen. 

Av 2010-04-30

FileMaker innehåller också en ordbehandlare. Den är kanske inte i världsklass men fullt tillräcklig i de flesta fall. Med FileMakers knapprad  för textutformning kan du välja typsnitt, storlek, färg, stil och justering av text så att du får texten som du vill ha den. 

Av 2010-02-18

Det finns ett kommando i FileMaker som är oerhört kraftfullt och har funnits i programmet i mer än 20 år. Ändå är det många som inte vet att det finns eller vad man kan använda det till. Kommandot Ersätt fältinnehåll i menyn Posterersätter värdet i ett fält i samtliga hittade poster med ett annat. 

Av 2009-11-11

Ibland är till synes enkla saker svåra. En sådan kan vara öresavrundning. De flesta fakturor som skickas är avrundade till hela kronor. (Jag har tidigare skrivit om hur man kan avrunda till närmaste 50 öre.) 

Av 2009-11-07

Vi har fått många förfrågningar om hur man räknar fram antal arbetsdagar mellan två datum. Arbetsdagar kan egentligen vara alla veckans dagar, men i det här fallet endast vardagar. Med vardagar menas måndag-fredag, arbetsdagar är helgfria vardagar.