Av 2009-08-03

Ibland är det praktiskt att ange veckonummer istället för datum, och tvärtom kunna veta vilka datum ett visst veckonummer infaller. FileMaker har numera en inbyggd funktion för att beräkna veckonummer från ett datum enligt ISO-standard. [more] Enligt ISO-standard är vecka 1 på ett år den första vecka som innehåller minst 4 dagar på det nya… Read more »

Av

FileMaker är suverän på att räkna med datum. Internt lagras datum i FileMaker som ett heltal, antal dagar från 0001-01-01. Det gör det enkelt att lägga till dagar till ett datumfält, eller att räkna antal dagar mellan två datum som jag skrev om tidigare. 

Av 2009-05-14

FileMaker kan göra ganska bra utskrifter nuförtiden och ibland kan man vilja sätta ihop dem med sidor från andra program, t.ex. i PDF-dokument eller i trycksaker. Ett problem är sidnumreringen, där FileMaker alltid vill börja på sidan 1. Vill man ha några sidor före i PDF-dokumentet eller trycksaken blir numreringen fel, man vill att FileMaker-utskriften… Read more »

Av 2009-04-21

Du kan sätta in bilder i ett container-fält i FileMaker på två sätt. Antingen sätter du in hela bilden så att bilden sparas i databasen eller så sparar du bara en länk till bilden. Sparar du hela bilden i databasen blir själva databasfilen större, men du ser bilden oavsett om du använder Mac eller Windows… Read more »

Av 2008-10-31

Ett klassiskt problem i FileMaker är att beräkna antal förekomster av ett värde, t.ex. räkna antal förekomster av värdet ”Ja” bland alla hittade poster. Självklart kan det, som mycket annat i FileMaker, göras på flera sätt. Jag ska visa ett klassiskt sätt.