Av 2009-11-11

Ibland är till synes enkla saker svåra. En sådan kan vara öresavrundning. De flesta fakturor som skickas är avrundade till hela kronor. (Jag har tidigare skrivit om hur man kan avrunda till närmaste 50 öre.) 

Av 2009-11-07

Vi har fått många förfrågningar om hur man räknar fram antal arbetsdagar mellan två datum. Arbetsdagar kan egentligen vara alla veckans dagar, men i det här fallet endast vardagar. Med vardagar menas måndag-fredag, arbetsdagar är helgfria vardagar. 

Av 2009-08-03

Ibland är det praktiskt att ange veckonummer istället för datum, och tvärtom kunna veta vilka datum ett visst veckonummer infaller. FileMaker har numera en inbyggd funktion för att beräkna veckonummer från ett datum enligt ISO-standard. [more] Enligt ISO-standard är vecka 1 på ett år den första vecka som innehåller minst 4 dagar på det nya… Read more »

Av

FileMaker är suverän på att räkna med datum. Internt lagras datum i FileMaker som ett heltal, antal dagar från 0001-01-01. Det gör det enkelt att lägga till dagar till ett datumfält, eller att räkna antal dagar mellan två datum som jag skrev om tidigare. 

Av 2009-05-14

FileMaker kan göra ganska bra utskrifter nuförtiden och ibland kan man vilja sätta ihop dem med sidor från andra program, t.ex. i PDF-dokument eller i trycksaker. Ett problem är sidnumreringen, där FileMaker alltid vill börja på sidan 1. Vill man ha några sidor före i PDF-dokumentet eller trycksaken blir numreringen fel, man vill att FileMaker-utskriften… Read more »