Av 2010-02-18

Det finns ett kommando i FileMaker som är oerhört kraftfullt och har funnits i programmet i mer än 20 år. Ändå är det många som inte vet att det finns eller vad man kan använda det till. Kommandot Ersätt fältinnehåll i menyn Posterersätter värdet i ett fält i samtliga hittade poster med ett annat. 

Av 2009-11-11

Ibland är till synes enkla saker svåra. En sådan kan vara öresavrundning. De flesta fakturor som skickas är avrundade till hela kronor. (Jag har tidigare skrivit om hur man kan avrunda till närmaste 50 öre.) 

Av 2009-11-07

Vi har fått många förfrågningar om hur man räknar fram antal arbetsdagar mellan två datum. Arbetsdagar kan egentligen vara alla veckans dagar, men i det här fallet endast vardagar. Med vardagar menas måndag-fredag, arbetsdagar är helgfria vardagar. 

Av 2009-08-03

Ibland är det praktiskt att ange veckonummer istället för datum, och tvärtom kunna veta vilka datum ett visst veckonummer infaller. FileMaker har numera en inbyggd funktion för att beräkna veckonummer från ett datum enligt ISO-standard. [more] Enligt ISO-standard är vecka 1 på ett år den första vecka som innehåller minst 4 dagar på det nya… Read more »

Av

FileMaker är suverän på att räkna med datum. Internt lagras datum i FileMaker som ett heltal, antal dagar från 0001-01-01. Det gör det enkelt att lägga till dagar till ett datumfält, eller att räkna antal dagar mellan två datum som jag skrev om tidigare.