Av 2009-05-14

FileMaker kan göra ganska bra utskrifter nuförtiden och ibland kan man vilja sätta ihop dem med sidor från andra program, t.ex. i PDF-dokument eller i trycksaker. Ett problem är sidnumreringen, där FileMaker alltid vill börja på sidan 1. Vill man ha några sidor före i PDF-dokumentet eller trycksaken blir numreringen fel, man vill att FileMaker-utskriften… Read more »

Av 2009-04-21

Du kan sätta in bilder i ett container-fält i FileMaker på två sätt. Antingen sätter du in hela bilden så att bilden sparas i databasen eller så sparar du bara en länk till bilden. Sparar du hela bilden i databasen blir själva databasfilen större, men du ser bilden oavsett om du använder Mac eller Windows… Read more »

Av 2008-10-31

Ett klassiskt problem i FileMaker är att beräkna antal förekomster av ett värde, t.ex. räkna antal förekomster av värdet ”Ja” bland alla hittade poster. Självklart kan det, som mycket annat i FileMaker, göras på flera sätt. Jag ska visa ett klassiskt sätt. 

Av 2008-09-15

Som synes av de senaste inläggen på bloggen har jag fördjupat mig i portaler. Jag vill i det här exemplet tydligt visa att det inte finns några rader i portalen, genom att t.ex. skriva texten ”Inga portalrader” när det inte finns några. Texten ska stå där första portalraden normalt visas, gärna med stort teckensnitt. 

Av 2008-06-09

Det finns ingen diagramfunktion i FileMaker och otaliga är de lösningar där man försöker göra diagram på bästa sätt, t.ex. med repeterade fält, portaler, beräkningsfunktioner etc. Det finns externa lösningar också, allt från Flash-baserade webbvisartillägg till internetbaserade varianter som Google Chart. Med FileMaker Pro 9 går det att använda HTML-kod direkt i webvisaren, utan någon behov… Read more »