Av 2011-09-20

Bilder sparas i FileMaker i speciella container-fält. En bild kan vara länkad, dvs. peka på en bild som finns på en hårddisk, eller sparad i databasen. Jag har tidigare skrivit om hur du importerar och uppdaterar bilder. I den här artikeln ska jag exportera bilder från container-fält. 

Av 2011-08-22

Det finns två sätt att sätta in bilder i FileMaker. Antingen sparar du hela bilden i databasen eller bara en länk till bilden. Att spara hela bilder i databasen kan göra att databasen sväller ganska snabbt. Å andra sidan får man problem om man länkar in bilder och t.ex. byter namn på någon av mapparna… Read more »

Av 2009-04-21

Du kan sätta in bilder i ett container-fält i FileMaker på två sätt. Antingen sätter du in hela bilden så att bilden sparas i databasen eller så sparar du bara en länk till bilden. Sparar du hela bilden i databasen blir själva databasfilen större, men du ser bilden oavsett om du använder Mac eller Windows… Read more »