Av 2017-11-15

Det är enkelt att göra kryssrutor eller alternativknappar i FileMaker. Du gör en värdelista och väljer att visa värdelistan för ett fält som du markerar som kryssruta eller alternativknappar. Lika enkelt är det att visa när kryssrutan eller alternativknappen markerades senast.

Av 2014-04-30

FileMaker sparar normalt beräkningsresultat för att det ska kunna indexeras och inte behöva räknas om vid varje tillfälle det används. Ett beräkningsresultat räknas bara om i de fall något fält i beräkningen ändrar innehåll. Ibland är det inte tillräckligt!

Av 2013-03-26

Vem av dina kontakter fyller år nästa gång? Vilket avtal går ut nämast i tiden? Det kan FileMaker förstås svara på. 

Av 2012-07-30

I FileMaker finns en inbyggd kalender som kan visas för att välja datum i ett datumfält, du slår på den i Granskaren för fältet. Ibland vill du visa en kalender hela tiden och det går också att göra. Vi har sedan flera år en kalender i våra standardtillämpningar Projektet och MV Office för att välja… Read more »

Av 2012-02-02

Årtal i FileMaker måste skrivas på ett visst sätt för att tolkas som datum som FileMaker sedan kan göra beräkningar med. I Sverige används ISO-standard, dvs. datum skrivs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-02-02). Men många tycker det är besvärligt att skriva bindestrecken. [