Av 2011-09-06

Mobila lösningar blir allt vanligare. Med FileMaker Go för iPhone och iPad går det att koppla ihop centrala affärssystem, gjorda med FileMaker eller annan SQL-databas, med mobila lösningar för olika ändamål, t.ex. mobil arbetsorder, tidsredovisning och, som i det här exemplet, mobil ordermottagning.

Av 2011-05-04

Vi har fått en del frågor om hur man beräknar ålder på en person om man har personnumret. Det gäller först att göra om personnumret till ett FileMaker-datum. 

Av 2010-12-06

Som jag tidigare skrivit några gånger, t.ex. Räkna med datum och Räkna med datum igen, är FileMaker suverän på datumberäkningar. I och med att FileMaker räknar datum som numeriska tal internt är det lätt att lägga till och dra ifrån dagar, månader och år.

Av 2010-08-25

I FileMaker finns det kortkommando för att skriva in dagens datum (Ctrl+-/Cmd+-), men tänk om du enkelt vill ange datum för igår, i morgon, julafton eller annan dag med ett kommando? Med manus-triggers och FileMaker 11 är det möjligt att påverka innehållet i ett fält innan det valideras och sparas. 

Av 2009-11-07

Vi har fått många förfrågningar om hur man räknar fram antal arbetsdagar mellan två datum. Arbetsdagar kan egentligen vara alla veckans dagar, men i det här fallet endast vardagar. Med vardagar menas måndag-fredag, arbetsdagar är helgfria vardagar.