Av 2009-08-03

Ibland är det praktiskt att ange veckonummer istället för datum, och tvärtom kunna veta vilka datum ett visst veckonummer infaller. FileMaker har numera en inbyggd funktion för att beräkna veckonummer från ett datum enligt ISO-standard. [more] Enligt ISO-standard är vecka 1 på ett år den första vecka som innehåller minst 4 dagar på det nya… Read more »

Av

FileMaker är suverän på att räkna med datum. Internt lagras datum i FileMaker som ett heltal, antal dagar från 0001-01-01. Det gör det enkelt att lägga till dagar till ett datumfält, eller att räkna antal dagar mellan två datum som jag skrev om tidigare. 

Av 2007-02-01

Ibland krävs det att ett register innehåller personuppgifter inklusive personnummer. Ett personnummer består av födelsedatum följt av tre siffror samt en kontrollsiffra. Kontrollsiffran måste vara rätt för att personnumret ska vara giltigt och det kan FileMaker hjälpa till att beräkna. Kontrollsiffran beräknas genom att växelvis multiplicera varje siffra i personnumret med 1 eller 2, lägga… Read more »

Av 2007-01-01

FileMaker har en mängd inbyggda funktioner för att räkna med, t.ex. för att räkna med datum. Internt räknar FileMaker med antal dagar från 1 jan år 1 så för att räkna antal dagar mellan 2 datum behöver du bara använda formeln: slutdatum – startdatum (där slutdatum är senare än startdatum).

Av 2006-05-19

Med FileMaker Pro 8 och egna funktioner är det relativt lätt att beräkna svenska helgdagar. Svenska helgdagar kan delas in i fasta dagar, dvs. de som alltid förekommer på en speciell dag på året som Nyårsafton och Julafton, dagar som är beroende av när påsk infaller och dagar som infaller t.ex. första fredagen efter en… Read more »