Av 2016-03-31

Många arbetsuppgifter börjar med att importera data från en extern källa. FileMaker är bra på att importera filer av olika format, det svåra kan ibland vara att hitta filen på hårddisken. Även om du ser filen i Finder/Utforskaren behöver du flytta dig genom mappträdet i öppna-dialogrutan för att leta upp den igen. Det går förstås… Read more »

Av 2015-02-06

Det är enkelt att göra diagram i FileMaker, svårare att få dem precis som man vill ha dem 🙂 Jag har tidigare skrivit om hur man använder statistikfält för att göra stapeldiagram. I det här exemplet ska jag se till att få staplarna i fallande ordning, den längsta till vänster.

Av 2013-05-21

När jag stöter på en ny uppgift i FileMaker som inte är helt självklar hur man gör tänker jag allt oftare ”Går det att göra med Javascript och web viewer?” istället. Även om FileMaker är kraftfullt och enkelt att arbeta med finns det några begränsningar. 

Av 2012-10-17

En av nyheterna i FileMaker 12 är möjligheten att göra beräkningar med SQL-kommando. Med hjälp av den nya funktionen ExecuteSQL kan man ta fram värden som det tidigare behövdes flera beräknings- och statistikfält för att göra. 

Av 2012-05-29

Jag har tidigare skrivit om hur du kan visa diagram för antal poster med ett värde. Idag visar jag en variant på samma tema, denna gång med diagram för summan av ett antal poster.