Av 2010-09-16

Från och med FileMaker Pro 11 är det enkelt att skapa ett diagram i FileMaker. Det svåra är att sammanställa datauppgifterna så att du får det diagram du önskar.

Av 2010-05-14

Jag har tidigare skrivit om hur man kan samla in valutakurser, att importera dem och att automatisera importen på servern. Med FileMaker 11 är det enkelt att göra ett linjediagram som visar valutakursutvecklingen. 

Av 2010-03-09

Ny version av FileMaker har kommit idag, version 11. Läs mer om alla nyheterna i FileMaker 11 här:www.filemaker11.se, eller här: www.filemaker.se.

Av 2009-06-05

Detta inlägg kommer att vara på engelska och du förstår snart varför när du läser det. Om du behöver översätta till svenska kan du använda dig av Google Translate. Det här exemplet visades av John Sindelar på FileMakers utvecklarkonferens i San Francisco 14 augusti 2009 som ett av de ”the coolest FileMaker work we’ve seen over the past year”…. Read more »

Av 2008-11-28

Diagram finns inte inbyggt i FileMaker, men det finns en mångd andra alternativ tack vare webbvisaren. Jag har tidigare visat hur man med vanligt html-kod och Cascading Style Sheets (CSS) kan göra enkla stapeldiagram, utan externa filer. Ibland finns behov av lite mer avancerade diagram och då är jQuery ett alternativ. jQuery är ett på senare tid mycket… Read more »