Av 2011-09-20

Bilder sparas i FileMaker i speciella container-fält. En bild kan vara länkad, dvs. peka på en bild som finns på en hårddisk, eller sparad i databasen. Jag har tidigare skrivit om hur du importerar och uppdaterar bilder. I den här artikeln ska jag exportera bilder från container-fält. 

Av 2011-02-03

Med FileMaker kan du skapa PDF-dokument utan att använda någon extra programvara. PDF-dokumenten kan vara allt från personaliserade blanketter till fakturor, eller vad du vill att din FileMaker-layout ska innehålla. 

Av 2010-09-02

FileMaker kan exportera information till Excel, det är bara att välja menykommandot Spara som Excel. Men det blir alltid samma utseende, alla fält i ett antal rader. 

Av 2008-01-30

En funktion som efterfrågats ända sedan FileMakers begynnelse är att spara externa filer med olika filnamn. Det finns ett antal plugins som löser problemet, men funktionen finns äntligen inbyggd i FileMaker sen version 8. 

Av 2007-11-18

Excel är ett oerhört kraftfullt verktyg för beräkningar av alla de slag. Det händer att data finns i FileMaker, men man vill presentera dem i Excel t.ex. med diagram eller kompletterande beräkningar. Det är lätt att exportera poster till (och importera från) Excel, det är bara att välja Exportera poster och Excel som filformat. Ännu… Read more »