Av 2007-11-18

Excel är ett oerhört kraftfullt verktyg för beräkningar av alla de slag. Det händer att data finns i FileMaker, men man vill presentera dem i Excel t.ex. med diagram eller kompletterande beräkningar. Det är lätt att exportera poster till (och importera från) Excel, det är bara att välja Exportera poster och Excel som filformat. Ännu… Read more »

Av 2006-10-04

Det är enkelt att skriva flera rader i ett textfält i FileMaker, det är bara att trycka på returtangenten. Så länge texten finns i FileMaker är det inga problem, men om man vill exportera fältet med radmatningar är det inte så lätt. FileMaker använder ASCII-tecken 29 för att markera en radbrytning, när det exporteras blir… Read more »