Av 2006-10-04

Det är enkelt att skriva flera rader i ett textfält i FileMaker, det är bara att trycka på returtangenten. Så länge texten finns i FileMaker är det inga problem, men om man vill exportera fältet med radmatningar är det inte så lätt. FileMaker använder ASCII-tecken 29 för att markera en radbrytning, när det exporteras blir… Read more »