Av 2010-08-30

Din iPhone är förstås mest avsedd för att ringa med. Om du har ditt kundregister i FileMaker Go för iPhone kan du enkelt göra en knapp som ringer direkt från Go. 

Av 2010-08-27

Det kan i vissa fall vara intressant att fylla på en lokal databas i Go med data från en server. Anledningen kan vara att man t ex vill hämta grunddata som ska användas ute på fältet där man inte har tillgång till nätet. Tyvärr är import en av de funktioner som inte finns i Go.

Av 2010-08-26

Det går inte att göra egna iPhone- eller iPad-appar med FileMaker Go. Däremot kan man göra en tillämpning i FileMaker Go som ser ut som en app. Jag har gjort en enkel sådan. [more] Du kan ladda ner appen och öppna den med FileMaker Go i din iPad/iPhone. (OBS! Du måste ha FileMaker Go installerat på din… Read more »

Av 2010-08-23

FileMaker Go för iPhone, iPod Touch och iPad kan öppna vilken FileMaker-tillämpning som helst. Dock kan det bli besvärligt att flytta sig runt på en layout avsedd för en stor bildskärm på t.ex. en iPhone, som har en betydligt mindre bildyta.

Av 2010-07-20

Från och med idag är det möjligt att köra FileMaker på din iPhone, iPad eller iPod Touch. Med FileMaker Go tar du med dig FileMaker till mobilen, som numera väl får kallas ”mobil dator” istället för ”mobil telefon”.