Av 2014-03-24

You always wished that FileMaker Go was more like real apps in iOS, didn’t you!? Now with FileMaker 13 I would argue that we have come far closer app feel than ever before. We can use the fantastic layout objects such as ”Popover” samt ”Slide Control”. We may also use the two-finger swipe to scroll through… Read more »

Av 2013-12-03

Visst har man alltid önskat att FileMaker Go var mer likt riktiga appar i iOS! Nu med FileMaker 13 skulle jag vilja påstå att vi kommit bra mycket närmare app-känsla än tidigare. Vi kan använda oss av de fantastiska layoutobjekten ”Flytande fönster” samt ”Glidkontroll”. Vi kan även använda två-fingers svep för att bläddra mellan poster samt få… Read more »