Av 2010-01-09

Jag har tidigare skrivit om hur du kan logga in med en länk direkt i en databas som är publicerad med FileMakers inbyggda Instant Web Publishing. Det går att logga in med ett eget inloggningsformulär också. Det är inte alltid man vill att användaren ska komma till FileMakers inbyggda inloggningsdialog.

Av 2007-06-08

FileMakers inbyggda Instant Web Publishing används mer och mer. Vill man ha en publik sajt är gästinloggning det enda möjliga. För att det ska fungera får du inte fler konton än gästkontot definierat i databasen. Det går att komma runt med t.ex. en speciell ”web-databas” som innehåller layouter endast avsedda för webben, men som hämtar… Read more »

Av 2006-06-12

Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor. Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet… Read more »

Av 2006-05-16

Instant Web Publishing är ett kraftfullt verktyg för att skapa enkla web-sidor, som ändå har stor funktionalitet. Det är ganska enkelt att göra om ett befintligt register så att det även går att öppna via webben. Ibland kan det bara vara att öppna registret via Instant web Publishing, ibland vill man dock ta bort lite… Read more »