Av 2009-05-05

FileMaker Inc. släpper idag en ny version av Bento för iPhone. Du kan synkronisera din lokala Bento-databas (OBS! endast Mac) med Bento för iPhone för att ta med dig uppgifterna. 

Av 2009-01-21

Ett klart underskattat verktyg för att göra enkla och funktionella(?) webbplatser från FileMaker-databaser är PHP Assistant. Från FileMaker 9 finns PHP-stöd inbyggt i FileMaker Server, du behöver alltså inte Advanced Server för att göra web-sidor. 

Av 2008-09-09

Ingen har väl undgått att Apples iPhone nu kommit till Sverige? Till iPhone kan du göra s.k. ”web apps”, som egentligen är web-tillämpningar som körs i en web-läsare. iPhones web-läsare ”förstår” några fler kommandon än en normal web-läsare, t.ex. olika touch-kommandon, annars är det egentligen samma program.