Av 2012-07-30

I FileMaker finns en inbyggd kalender som kan visas för att välja datum i ett datumfält, du slår på den i Granskaren för fältet. Ibland vill du visa en kalender hela tiden och det går också att göra. Vi har sedan flera år en kalender i våra standardtillämpningar Projektet och MV Office för att välja… Read more »

Av 2008-11-28

Diagram finns inte inbyggt i FileMaker, men det finns en mångd andra alternativ tack vare webbvisaren. Jag har tidigare visat hur man med vanligt html-kod och Cascading Style Sheets (CSS) kan göra enkla stapeldiagram, utan externa filer. Ibland finns behov av lite mer avancerade diagram och då är jQuery ett alternativ. jQuery är ett på senare tid mycket… Read more »