Av 2016-02-09

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från vintern frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2015-04-15

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren de senaste månaderna. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2014-11-10

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren den senaste månaden. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2011-10-07

Om du är en van Excel-användare tycker du säkert om att använda FileMakers tabellvy. Den visar alla fält i en layout i en tabell, med rader och kolumner, i ett Excel-liknande utseende.

Av 2011-06-23

En FileMaker-layout kan visas i tre olika vyer: som formulär, lista eller tabell. Var och en vy har sina fördelar, i ett formulär har du överblick över alla fält för en post, i en lista ser du flera poster på samma gång och i tabellvyn kan du arbeta med innehållet i ett Excel-liknande läge.