Av 2011-06-23

En FileMaker-layout kan visas i tre olika vyer: som formulär, lista eller tabell. Var och en vy har sina fördelar, i ett formulär har du överblick över alla fält för en post, i en lista ser du flera poster på samma gång och i tabellvyn kan du arbeta med innehållet i ett Excel-liknande läge. 

Av 2011-01-14

För att förenkla inmatning av värden finns det en funktion i FileMaker som föreslår de befintliga värdena som finns i fältet i andra poster i databasen. Denna funktion är snarlik den som finns i Excel, OpenOffice m.fl. 

Av 2010-10-08

Ibland vill man ändra utseende på flikobjektet, t.ex. bakgrundsfärg, och kanske flera flikar på en gång. Det är inte helt självklart att det går att markera flera flikar samtidigt. 

Av 2010-10-01

Tycker du att din lösning är långsam att öppna i FileMaker Go? Se till att databasen är stängd med en tom layout. FileMaker Go laddar in senaste besökta layout även om du direkt i ett startmanus specifierar en layout du vill gå till.