Av 2010-08-23

FileMaker Go för iPhone, iPod Touch och iPad kan öppna vilken FileMaker-tillämpning som helst. Dock kan det bli besvärligt att flytta sig runt på en layout avsedd för en stor bildskärm på t.ex. en iPhone, som har en betydligt mindre bildyta.

Av 2009-11-06

Ibland behöver användaren hjälp att se vilket fält som är aktivt eller vilken post som är aktiv i en lista. Med villkorlig utformning och manus-triggers kan du enkelt åstadkomma visuella effekter för användaren.

Av 2008-12-07

I FileMaker 9.0 finns den fantastiska funktionen att utforma ett fält beroende på innehåll, antingen i det fält som utformas eller i ett annat fält. Du kan också utforma ett valfritt objekt, så länge det är ett textobjekt. Du kan sätta färg och utforming på text och färg på textens bakgrund. Vill du gömma en… Read more »

Av 2007-02-13

Ännu tvistar de lärde om nya FileMaker-lösningar ska finnas i en databas, eller delas upp i två: en för layouter och manus samt en för data. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vi har valt att göra våra standardtillämpningar med två databaser för att ”enkelt” kunna byta ut layouter och manus utan att… Read more »