Av 2015-02-12

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren de senaste månaderna. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2014-03-24

You always wished that FileMaker Go was more like real apps in iOS, didn’t you!? Now with FileMaker 13 I would argue that we have come far closer app feel than ever before. We can use the fantastic layout objects such as ”Popover” samt ”Slide Control”. We may also use the two-finger swipe to scroll through… Read more »

Av 2013-12-03

Visst har man alltid önskat att FileMaker Go var mer likt riktiga appar i iOS! Nu med FileMaker 13 skulle jag vilja påstå att vi kommit bra mycket närmare app-känsla än tidigare. Vi kan använda oss av de fantastiska layoutobjekten ”Flytande fönster” samt ”Glidkontroll”. Vi kan även använda två-fingers svep för att bläddra mellan poster samt få… Read more »

Av 2013-09-22

För några år sedan (drygt fyra år sedan faktiskt) visade jag hur du kan söka i FileMaker medan du skriver. Det är ett enkelt och snabbt sätt för användaren att hitta det man vill.

Av 2013-03-22

Web service och öppna data är aktuella modeord just nu. Web services är enkelt uttryckt inget annat än en webbsida avsedd för datorer. Det finns näst intill oändligt många web services tillgängliga runt om i världen, även FileMaker kan använda dem.