Av 2012-02-02

Årtal i FileMaker måste skrivas på ett visst sätt för att tolkas som datum som FileMaker sedan kan göra beräkningar med. I Sverige används ISO-standard, dvs. datum skrivs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-02-02). Men många tycker det är besvärligt att skriva bindestrecken. [

Av 2011-12-12

Förra veckan visade jag ett exempel på en app i FileMaker Go. Många har frågat efter fler exempel och här kommer en liknande app, en mängd data som visas i en hierarki med diagram och koppling till en webbsida. 

Av 2011-12-02

Just nu vill många ha en iPhone-app. Om appen endast ska användas internt på företaget är det ofta både enklare och smidigare att göra en ”app” i FileMaker Go än att gå genom Apples godkännande-process. Betydligt enklare att göra småjusteringar efterhand också förstås! 

Av 2011-05-27

Flikar används numera flitigt i FileMaker-layouter. De gör det enkelt att gruppera olika typer av information så att användaren bara ser det som är intressant för tillfället.