Av 2010-05-21

I FileMaker är det inga problem att skapa ett löpnummer i en tabell. Det är en enkel inställning för ett fält, som t.ex. automatiskt får löpnumrering från 1 och uppåt för varje ny post. Det är dessutom bra att alltid ha för vana att ha ett löpnummerfält i varje tabell, förr eller senare kommer det… Read more »

Av 2009-11-06

Ibland behöver användaren hjälp att se vilket fält som är aktivt eller vilken post som är aktiv i en lista. Med villkorlig utformning och manus-triggers kan du enkelt åstadkomma visuella effekter för användaren.

Av 2009-08-19

Vi har tidigare skrivit om hur man kan gå upp och ner med piltangenter i en portal. Jag jobbar ofta i FileMakers tabelläge för att få överblick över innehållet i databasen och saknar där också ett sätt att snabbt gå till föregående eller nästa post. Det finns förstås kortkommando Ctrl+pil upp och Ctrl+pil ner för att gå mellan poster, men… Read more »

Av 2009-06-05

Detta inlägg kommer att vara på engelska och du förstår snart varför när du läser det. Om du behöver översätta till svenska kan du använda dig av Google Translate. Det här exemplet visades av John Sindelar på FileMakers utvecklarkonferens i San Francisco 14 augusti 2009 som ett av de ”the coolest FileMaker work we’ve seen over the past year”…. Read more »

Av 2009-05-11

Manus-triggers i FileMaker Pro 10 är bra till mycket, t.ex. att enkelt kunna skydda, eller spärra, fält beroende på innehåll i annat fält. Tänk att du har en kryssruta, är den ifylld ska du inte kunna ändra i ett annat fält. Är den inte ifylld ska du kunna ändra som vilket annat fält som helst.