Av 2014-12-05

Ofta vill man inte ha dubbletter i sin FileMaker-databas men det händer ibland att man vill duplicera ett antal poster, t.ex. för att duplicera en post och alla dess relaterade poster. I FileMaker finns kommandot Duplicera post i menyn Poster, är det många poster som ska dupliceras får man göra ett manus.

Av 2014-11-10

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren den senaste månaden. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Av 2014-10-13

Sitter du och väntar på att långa manus ska bli färdiga? Kör dem på servern istället så kan du fortsätta arbeta med FileMaker samtidigt som servern jobbar. Det kräver förstås att du har databasen på en server och att de finns på FileMaker Server 13. Manussteget Utför manus på servern är en av nyheterna i… Read more »

Av 2014-10-06

FileMaker finns i flera olika versioner och alla manussteg fungerar inte i alla versioner. Vilket program öppnar databasen? Det är praktiskt att ta reda på det redan när databasen öppnas (i ett startmanus) för att sedan använda manussteget if så att manus kan göra olika saker beroende på version.

Av 2014-04-25

Olika former av streckkoder och QR-koder blir allt mer populära. Det är ett enkelt sätt att få information från papper till en dator/telefon utan att behöva skriva in den.