Av 2013-01-04

Ett av de mest lästa inläggen på bloggen just nu handlar om att skapa ny post i annan tabell. Jag gör gärna det med manus för att ha full kontroll och kunna återanvända samma manus på flera ställen. 

Av 2012-03-03

Jag var helt säker på att jag skrivit om hur man söker efter dubbletter i FileMaker, men så var det inte! Söka dubbletter är något man gör ganska ofta i FileMaker och tyvärr finns det inget ”enkelt” sätt. 

Av 2011-11-15

Som du säkert känner till kan FileMaker Server köra script regelbundet. Det vanligaste är att FileMaker Server kör regelbundna backuper av databaserna, men FileMaker Server kan också köra FileMaker-manus i olika databaser och/eller system-script i form av bat-filer på Windows och shell-script (terminal-kommando) på OSX. 

Av 2011-07-25

Det finns begränsningar i storlek på FileMaker-layouter, de kan endast vara 110 tum breda och 110 tum långa per post. Dessa begränsningar har funnits länge och är ofta inga problem. Ibland behöver man dock skriva ut långa texter i en post. Genom att göra layouten så stor som möjligt och packa del uppåt fungerar det… Read more »

Av 2011-05-27

Flikar används numera flitigt i FileMaker-layouter. De gör det enkelt att gruppera olika typer av information så att användaren bara ser det som är intressant för tillfället.