Av 2011-11-15

Som du säkert känner till kan FileMaker Server köra script regelbundet. Det vanligaste är att FileMaker Server kör regelbundna backuper av databaserna, men FileMaker Server kan också köra FileMaker-manus i olika databaser och/eller system-script i form av bat-filer på Windows och shell-script (terminal-kommando) på OSX. 

Av 2011-07-25

Det finns begränsningar i storlek på FileMaker-layouter, de kan endast vara 110 tum breda och 110 tum långa per post. Dessa begränsningar har funnits länge och är ofta inga problem. Ibland behöver man dock skriva ut långa texter i en post. Genom att göra layouten så stor som möjligt och packa del uppåt fungerar det… Read more »

Av 2011-05-27

Flikar används numera flitigt i FileMaker-layouter. De gör det enkelt att gruppera olika typer av information så att användaren bara ser det som är intressant för tillfället. 

Av 2011-03-23

En vanlig företeelse i FileMaker är att starta ett manus som byter till en utskriftslayout, gör sorteringar och beräkningar, skriver ut och sedan går tillbaka till den ursprungliga layouten. Manuset kan ta en stund för att sortera, beräkna osv. och ibland kan användaren få för sig att avbryta operationen. Det kanske var fel urval, tog… Read more »

Av 2011-03-21

FileMaker kan skapa slumptal mellan 0 och 1 med beräkningsfunktionen Random. Jag har tidigare skrivit om hur man kan göra ett slumpmässigt urval med hjälp av funktionen, denna gång ska jag visa hur man kan göra en slumpmässig sekvens av nummer utan dubbletter.