Av 2009-06-05

Detta inlägg kommer att vara på engelska och du förstår snart varför när du läser det. Om du behöver översätta till svenska kan du använda dig av Google Translate. Det här exemplet visades av John Sindelar på FileMakers utvecklarkonferens i San Francisco 14 augusti 2009 som ett av de ”the coolest FileMaker work we’ve seen over the past year”…. Read more »

Av 2009-02-04

Vi har tidigare skrivit om ändringsloggar i FileMaker. Med FileMaker Pro 10 och manus-triggers blir det ännu enklare att skapa loggar och då till en separat tabell. Följande exempel visade vi också på FileMakers frukostseminarium i Lund idag (4 februari). 

Av 2009-01-16

Har ni någon gång känt att ni saknat möjligheten att gå mellan rader i en portal precis som i Excel med ”pil upp” eller ”pil ner” på tangentbordet? Om inte så häng med ändå för att se vad den nya funktionen manusutlösare kan användas till i FileMaker Pro 10. 

Av 2008-09-12

Med portaler ser du poster i en en-till-många-relation, dvs. en post i en tabell är kopplad till flera poster i en annan tabell. Det kan t.ex. vara en faktura med flera fakturarader, en kurs med flera kurstillfällen, en annonsbokning med flera införanden osv. Det är lätt att göra en portal med portalverktyget och ställer man… Read more »

Av 2008-08-29

FileMaker Server 9 har ett klart mycket bättre administrationsverktyg än sina föregångare. Det finns många funktioner som underlättar, t.ex överföra databas till servern utan att behöva gå till den och möjlighet att köra script på servern. Det går både att köra manus gjorda i ScriptMaker och ”systemnivåmanus”, t.ex. bat-filer på Windows.