Av 2017-10-30

En av de största nyheterna i FileMaker 16 var möjligheten att skapa PDF-dokument med FileMaker Server. I och med det behövs inte längre någon ”FileMaker-robot” som producerar PDF-dokument på en klient och, inte minst, även WebDirect kan nu skapa PDF-dokument. Eftersom PDF-dokument kan ta en stund att skapa kan det vara praktiskt att låta servern… Read more »

Av 2011-02-03

Med FileMaker kan du skapa PDF-dokument utan att använda någon extra programvara. PDF-dokumenten kan vara allt från personaliserade blanketter till fakturor, eller vad du vill att din FileMaker-layout ska innehålla.