Av 2019-06-05

En av nyheterna i FileMaker 18 är funktionen While. Det är en funktion som jag tror jag kommer att använda en hel del, på bara någon vecka har jag använt den flera gånger i samband med portaler. Jag vill ofta sammanställa information från portaler eller relationer, en relation behöver inte nödvändigtvis visas som en portal,… Read more »

Av 2016-03-31

Många arbetsuppgifter börjar med att importera data från en extern källa. FileMaker är bra på att importera filer av olika format, det svåra kan ibland vara att hitta filen på hårddisken. Även om du ser filen i Finder/Utforskaren behöver du flytta dig genom mappträdet i öppna-dialogrutan för att leta upp den igen. Det går förstås… Read more »

Av 2013-11-22

Många är de som använt globala fält för att lagra information som ska vara åtkomligt från alla tabeller i en databas eller vill spara information, t.ex. senaste fakturanummer, till nästa gång databasen öppnas och upptäcker när databasen flyttas till en FileMaker Server att fälten inte behåller sina värden.

Av 2010-01-27

Det är enkelt att visa värdelistor av olika slag i FileMaker. En värdelista kan visas som en nedrullningsbar lista, meny, kryssrutor eller alternativknappar. Den kan bestå av ett fast antal värden eller dynamiska värden direkt hämtade från en eller flera poster i en FileMaker-tabell.