Av 2009-05-07

Om du ansluter dig till en FileMaker Server för att öppna FileMaker-databaser kan du i normal-läge se alla de databaser som finns tillgängliga på servern. Det är inte alltid så bra, man vill kanske inte att alla ska kunna se vilka databaser som finns och kanske försöka öppna dem. Det går att begränsa den lista… Read more »

Av 2009-01-21

Ett klart underskattat verktyg för att göra enkla och funktionella(?) webbplatser från FileMaker-databaser är PHP Assistant. Från FileMaker 9 finns PHP-stöd inbyggt i FileMaker Server, du behöver alltså inte Advanced Server för att göra web-sidor. 

Av 2008-11-06

För ett tag sedan berättade jag hur man med hjälp av internet-protokoll kan göra en genväg för att öppna en databas på en FileMaker Server. Du kan enkelt skapa genvägar på både Windows och Mac. Du kan läsa om det här. T.ex. kan du ange ”fmp7://filemaker.server.se/databas” i genvägen för att öppna databasen ”databas.fp7” på servern ”filemaker.server.se”… Read more »

Av 2008-08-29

FileMaker Server 9 har ett klart mycket bättre administrationsverktyg än sina föregångare. Det finns många funktioner som underlättar, t.ex överföra databas till servern utan att behöva gå till den och möjlighet att köra script på servern. Det går både att köra manus gjorda i ScriptMaker och ”systemnivåmanus”, t.ex. bat-filer på Windows. 

Av 2008-03-31

FileMaker-databaser finns allt oftare utdelade med FileMaker Server (antingen lokalt i ditt nätverk eller på web-hotell på internet) och det kan ibland vara besvärligt att först välja Fjärröppna, sedan leta upp servern och till sist dubbelklicka på databasen.