Av 2011-09-06

Mobila lösningar blir allt vanligare. Med FileMaker Go för iPhone och iPad går det att koppla ihop centrala affärssystem, gjorda med FileMaker eller annan SQL-databas, med mobila lösningar för olika ändamål, t.ex. mobil arbetsorder, tidsredovisning och, som i det här exemplet, mobil ordermottagning.

Av 2010-09-14

Med FileMaker Go kan du öppna databaser på en server, precis som vilken FileMaker-klient som helst. Fast du får ett bekymmer om du valt att dölja databasen på servern. I FIleMaker Go kan du inte skriva in databasens namn som du kan i en FileMaker-klient och en dold databas visas inte i listan över tillgängliga… Read more »

Av 2009-10-15

Backup är viktigt! Självklart kör du backup på dina datafiler och har du FileMaker Server sparar du säkert flera versioner med automatik. Det man kanske inte tänker på i första taget är att det finns annat man måste ha backup på. Inte minst om du har FileMaker Server 9 installerat på en Windows 2003 Server… Read more »

Av 2009-06-04

En nyhet i FileMaker Server 10 var att kunna importera och exportera information direkt från servern. Det kan t.ex. vara att exportera rapporter och sammanställningar varje natt, importera försäljningssiffror från affärssystem en gång om dagen osv. Det har gått tidigare också, med XML, PHP eller liknande, men i version 10 är det busenkelt. 

Av 2009-05-07

Om du ansluter dig till en FileMaker Server för att öppna FileMaker-databaser kan du i normal-läge se alla de databaser som finns tillgängliga på servern. Det är inte alltid så bra, man vill kanske inte att alla ska kunna se vilka databaser som finns och kanske försöka öppna dem. Det går att begränsa den lista… Read more »