Av 2008-08-29

FileMaker Server 9 har ett klart mycket bättre administrationsverktyg än sina föregångare. Det finns många funktioner som underlättar, t.ex överföra databas till servern utan att behöva gå till den och möjlighet att köra script på servern. Det går både att köra manus gjorda i ScriptMaker och ”systemnivåmanus”, t.ex. bat-filer på Windows. 

Av 2008-03-31

FileMaker-databaser finns allt oftare utdelade med FileMaker Server (antingen lokalt i ditt nätverk eller på web-hotell på internet) och det kan ibland vara besvärligt att först välja Fjärröppna, sedan leta upp servern och till sist dubbelklicka på databasen.