Av 2014-04-30

FileMaker sparar normalt beräkningsresultat för att det ska kunna indexeras och inte behöva räknas om vid varje tillfälle det används. Ett beräkningsresultat räknas bara om i de fall något fält i beräkningen ändrar innehåll. Ibland är det inte tillräckligt!

Av 2013-09-22

För några år sedan (drygt fyra år sedan faktiskt) visade jag hur du kan söka i FileMaker medan du skriver. Det är ett enkelt och snabbt sätt för användaren att hitta det man vill.

Av 2012-03-03

Jag var helt säker på att jag skrivit om hur man söker efter dubbletter i FileMaker, men så var det inte! Söka dubbletter är något man gör ganska ofta i FileMaker och tyvärr finns det inget ”enkelt” sätt. 

Av 2010-11-07

I FileMaker 11 introducerades QuickFind, super-sök eller snabbsök. Det är ett snabbt sätt att söka i samtliga fält på aktuell layout. Du behöver alltså inte veta i vilket fält det du ska söka efter finns, sökningen görs på alla fält samtidigt. 

Av 2010-09-03

Ett ämne som flera föredragshållare behandlade på FileMakers utvecklarkonferens i San Diego för några veckor sedan var anpassade menyer. Med anpassade menyer kan du både lägga till egna menyval och inte minst ”ta över” befintliga menyval, kortkommando och knappar i statusområdet.