Av 2010-06-18

En funktion som flera efterfrågar i FileMaker är att efter en sökning visa vad man sökt efter. Med FileMaker 11 går det att göra en sådan funktion, oavsett hur många fält som finns på en layout och vilka som användaren väljer att söka i. 

Av 2009-09-17

FileMaker är expert på sökning. Alla fält som är lagrade i databasen kan bli sökbara och FileMaker indexerar fält efter behov. Det är t.o.m. så att FileMaker indexerar alla ord i ett fält, dvs. du kan söka efter alla ord i ett fält oavsett om det står först, i mitten eller sist. Det är ofta… Read more »

Av 2009-04-30

En uppdaterad variant av detta inlägg finns här: www.filemakerbloggen.se/post/sok-medan-du-skriver-igen/ Nya möjligheter öppnade sig med manus-triggers i FileMaker Pro 10. En sådan är ”sök medan du skriver”, en slags filtering av poster beroende på vad du skriver. Tidigare var denna teknik bara möjligt med relationer när poster visades i en portal. Har man många poster är… Read more »

Av 2007-10-31

Antag att du vill välja ut ett slumpmässigt antal poster från ditt FileMaker-register. Det kan t.ex. vara tusentals kunder där du vill att 25% av dem ska få ett specialerbjudande, eller hundratals anmälningar till en tävling där de fem första vinner. 

Av 2006-02-14

Sökmöjligheterna i datumfält i FileMaker 8 är oanade, det är till och med att man som gammal FileMaker-utvecklare höjer på ögonbrynen och undrar: hur går det till? Sökning på datumintervall har ju alltid gått, t.ex. ”2006-01-01…2006-01-31” söker fram alla datum mellan 1 jan och 31 jan 2006.