Av 2010-11-09

Filtrerade portaler är en nyhet i FileMaker Pro 11. Du har en relation men kan med olika ”filter” visa en delmängd av de relaterade posterna i portalen och har också möjlighet att visa flera portaler med olika innehåll från samma relation. Ett problem uppstår dock när du vill summera ett värde i de relaterade posterna. 

Av 2010-09-16

Från och med FileMaker Pro 11 är det enkelt att skapa ett diagram i FileMaker. Det svåra är att sammanställa datauppgifterna så att du får det diagram du önskar.

Av 2006-09-04

Repeterade fält är ett kärt och återkommande ämne. I mitt tycke används det alltför sällan. Till och med jag använder det ganska sällan nuförtiden, men upphör aldrig att fascineras över vad man kan åstadkomma. Numera är det fullt möjligt att summera repetitioner över flera poster var för sig, ett litet men ack så betydelsefullt framsteg…. Read more »