Av 2009-05-14

FileMaker kan göra ganska bra utskrifter nuförtiden och ibland kan man vilja sätta ihop dem med sidor från andra program, t.ex. i PDF-dokument eller i trycksaker. Ett problem är sidnumreringen, där FileMaker alltid vill börja på sidan 1. Vill man ha några sidor före i PDF-dokumentet eller trycksaken blir numreringen fel, man vill att FileMaker-utskriften… Read more »

Av 2007-04-08

En av de funktioner som saknas i FileMaker är totalt antal sidor vid utskrift. Aktuell sida skriver du enkelt ut med tecknen ”##” (Uppdatering: Från FileMaker 12 skriver du istället {{Sidnummer}}), men att skriva t.ex. ”Sida 1 av 8” går inte utan ett manus. Anledningen är att FileMaker helt enkelt inte vet hur många sidor som ska… Read more »