Av 2011-01-10

I FileMaker är det lätt att göra fält med alternativknappar (eller radioknappar) med valfritt innehåll. I FileMaker 11 är det lika lätt att göra ett snyggt diagram med resultatet av innehållet i fältet med alternativknappar. 

Av 2010-01-27

Det är enkelt att visa värdelistor av olika slag i FileMaker. En värdelista kan visas som en nedrullningsbar lista, meny, kryssrutor eller alternativknappar. Den kan bestå av ett fast antal värden eller dynamiska värden direkt hämtade från en eller flera poster i en FileMaker-tabell.