Av 2012-04-25

Exporterar du en tabell till Excel- eller merge-format skriver FileMaker automatiskt ut fältens namn på första raden i den exporterade filen. Vill du ha ett annat format på exportfilen, t.ex. tab-separerad textfil, finns det inget omedelbart sätt att få med fältnamnen överst i varje kolumn. 

Av 2011-04-18

Internet är en outtömlig källa för alla möjliga sorters information, t.ex. finns de rätta lottonumren för den senaste lottodragningen färdiga för att importeras i FileMaker. Jag har tidigare skrivit om hur man t.ex. kan importera aktuella valutakurser och valresultat i XML-format från internet till en FileMaker-databas.

Av 2010-09-26

För fyra år sedan visade jag hur man kan importera valresultat i XML-format i FileMaker. Nu är det mer aktuellt än tidigare, du kanske vill kontrollera resultatet i just din valkrets eller göra ett snyggt diagram med FileMakers diagramfunktion (som inte fanns för fyra år sedan). 

Av 2010-09-02

FileMaker kan exportera information till Excel, det är bara att välja menykommandot Spara som Excel. Men det blir alltid samma utseende, alla fält i ett antal rader. 

Av 2009-06-04

En nyhet i FileMaker Server 10 var att kunna importera och exportera information direkt från servern. Det kan t.ex. vara att exportera rapporter och sammanställningar varje natt, importera försäljningssiffror från affärssystem en gång om dagen osv. Det har gått tidigare också, med XML, PHP eller liknande, men i version 10 är det busenkelt.